Missioon

Tartu Ülikooli Ametiühingu missioon on oma liikmete tööalaste, majanduslike ja sotsiaalsete õiguste ning huvide eest seismine. Koostöös Tartu Ülikooliga soovime muuta paremaks töötajate ja tudengite töö- ning õppetingimusi ja tagada ülikooli kui haridus- ja teadusasutuse ning tööandja kõrge kvaliteedi ja edendamise jätkusuutliku arengu vaimus. Jätkusuutliku arengu eesmärk on saavutada tasakaal sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkonna vahel ning kindlustada täisväärtuslik ühiskonnaelu praeguste ja järeltulevate põlvede jaoks.

 

Visioon

Tartu Ülikooli Ametiühingu visioon on oma liikmete ja Tartu Ülikooli arengule kaasa aitamine läbi tõhusa koostöö ning kommunikatsiooni.

 

Väärtused

Koostöö

Peame oluliseks koostööd oma liikmete ja partnerite, ülikoolide ja teiste kõrgharidust väärtustavate organisatsioonide vahel nii Eestis kui välismaal.

Ettevõtlikkus

Väärtustame ja toetame hariduspõhist ettevõtlikkust, mis aitab kaasa Eesti ühiskonna ja majanduse arengule.

Avatus

Oleme avatud välismaailmale uuenduste ja arengu eesmärgil, mida kasutame TÜ Ametiühingu liikmeskonna kasvatamiseks ja koolitamiseks. Viime ellu uusi ideid, mis toetavad ametiühinguliikumise positiivset kuvandit ja aitavad ellu viia uusi mõtteid.

Õiglus

Peame töösuhetes väga tähtsaks õiglust ja seaduslikkust. Seisame selle eest, et TÜ Ametiühingu liikmete õigusi ei rikuta ja aitame omalt poolt kaasa Tartu Ülikooli probleemide lahendamisele.

Akadeemiline vabadus

Väärtustame akadeemilist vabadust, mille põhiline eesmärk on otsiv vaim ja vaba mõtlemine uute teadmiste saamiseks, rakendamiseks ja nende levitamiseks. Pakume Tartu Ülikooli ja Eesti arengusse dialoogi töötajate ja tööandjate vahel, mis lähtub teaduslikust metoodikast ja mõtlemisvabadusest, mitte poliitilisest ega majanduslikust survest.